Kontakt


INFOMA Business Trading, spol. s r.o.


Bulharská 70
821 04, Bratislava
35765810
2020254687
SK2020254687

Naši obchodníci

predajca reklamných predmetov

Milan Nehaj
mobil: 0905 619 295
tel.: 02/ 43 42 15 31
e-mail: infoma@infoma.sk